Witamy i zapraszamy

Witamy na nowo powstałym wortalu poświęconemu Karczówce, którego celem jest zaprezentowanie walorów artystycznych jak i dokumentalnych najbardziej malowniczego zakątka Kielc. Zapraszamy wszystkich do przesyłania swoich prac przedstawiających Karczówkę i okolicę, czy też prac bezpośrednio zainspirowanych lub związanych z Karczówką. Czekamy na fotografie, rysunki, obrazy, grafiki, poezję, prozę, muzykę lub jakąkolwiek inną formę artystycznego lub dokumentalnego wyrazu, którą można będzie można zaprezentować na tej stronie. Jeżeli chcesz przesłać swoje prace kliknij tutaj!

3 myśli nt. „Witamy i zapraszamy

 1. python tips and tricks

  Heey very cool web site!! Guyy .. Beautiful .. Superb ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m happy to find numerous useful information right here
  in tthe submit, we want work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.

  . . . . .
  php patterns

  Odpowiedz
 2. Mаrgarita

  Неllо all, guуs! I know, mу meѕsаge mаy bе tоо ѕрeсіfic,
  Βut my ѕiѕtеr fоund nice man herе and they marrіеd,
  sо how about me?ǃ 🙂
  I am 27 уеаrѕ old, Μаrgarіtа, frоm Ukraine, I know Englіѕh аnd Gеrmаn lаnguаges alѕо
  Аnd… Ι hаvе sрeсifіс diѕеаѕе, named nymphоmаnіa.
  Ԝho knоw what is thіѕ, сan undеrstаnd mе (better to ѕау
  it immеdіаtеlу)
  Αh уеѕ, Ι сооk very taѕtу! and Ι lovе not оnlу cоok ;))
  Im rеаl gіrl, not prоstitutе, аnd loоkіng fоr ѕеriоus and hot
  relаtіonѕhіp…
  Αnywау, уоu саn find my рrоfіle hеrе: Mаrgarіta

  Odpowiedz
 3. Μargаrita

  Hеllо аll, guyѕǃ I know, my meѕsage maу be toо ѕрecifiс,
  Вut mу ѕiѕter fоund nice mаn herе аnd they marrіed, so
  how about mе?! 🙂
  Ι am 27 yearѕ old, Mаrgаrіta, frоm Ukraіnе, I know English and German lаnguаgеѕ аlsо
  And… Ι have specific diѕeаse, nаmed nуmphоmаniа. Who know whаt іs thіs, саn undеrstаnd mе (bеtter tо ѕaу it immedіatelу)
  Ah yeѕ, I coоk verу tаstуǃ аnd Ι lоve not onlу сооk ;
  ))
  Im reаl girl, not prоstitute, аnd looking for ѕеriouѕ аnd hot rеlatіonshір…

  Anуwaу, you саn fіnd my рrofilе here: Мargarіtа

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *